W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/956 z dnia 31 maja 2021 r. dotyczącym klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej (Dz.U. L 211 z 15.06.2021 s.45) została rozstrzygnięta klasyfikacja do kodu CN 7610 90 90 tak zwanego systemu room in room – przeznaczonego do użytku w biurach typu open space, jako obszar zamknięty, w którym można prowadzić poufne rozmowy, lub do stworzenia strefy ciszy.

Artykuł jest zaprojektowany jako specjalna konstrukcja do wzniesienia wewnątrz istniejącego gotowego budynku, ponieważ nie zapewnia on ochrony przed warunkami atmosferycznymi.

Jest to artykuł modułowy z izolacją akustyczną i właściwościami dźwiękochłonnymi. Jego wymiary po złożeniu to w przybliżeniu 3 m szerokości, od 2 do 6 m długości i 2,3 m wysokości, a grubość jego ścian wynosi w przybliżeniu 40 mm.

Składa się on z sześciennej ramy wykonanej z aluminium, połączonej szeregiem metalowych narożników i paneli, które są umieszczone po bokach i w górnej części konstrukcji.

Każdy panel składa się z zadrukowanej poliestrowej warstwy akustycznej z ogniotrwałej tkaniny po jednej stronie, a po drugiej stronie z laminowanej płyty wiórowej. Wnętrze panelu jest wypełnione wełną skalną (o gęstości 100 kg/m3).

Sufit jest wykonany z paneli poliestrowych i belek nośnych z aluminium. Artykuł jest również wyposażony w drzwi, okna, system oświetlenia LED, system wentylacji itp.

Artykuł jest produktem złożonym, w którym zasadniczy charakter jest nadawany przez element konstrukcyjny (rama aluminiowa). W związku z tym należy go klasyfikować według materiału składowego do kodu CN 7610 90 90, jako pozostałe konstrukcje z aluminium.