Centrum Klasyfikacji Towarów i Usług Sp. z o.o.

KRS: 0000790800   |   NIP: 7010932217   |   REGON: 383670063

Polityka Prywatności Centrum Klasyfikacji Towarów i Usług

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej i/lub na potrzeby świadczonych usług i organizowanych wydarzeń jest Centrum Klasyfikacji Towarów i Usług Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Śniadeckich 17 00-654 Warszawa Warszawa, KRS: 0000790800, email: biuro@centrumklasyfikacji.pl, www.centrumklasyfikacji.pl (dalej: „Centrum” lub „Administrator”).

 • Przetwarzanie danych osobowych

Administrator zbiera dane osób, które m.in. dokonały rejestracji na Stronie poprzez dedykowany formularz rejestracyjny, formularz kontaktowy, formularz zgłoszeniowy, lub zgłosiły się do newslettera, itd.

Uczestnik biorąc udział w wydarzeniu organizowanym przez Administratora wyraża wymaganą zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu na potrzeby organizacji uczestnictwa w wydarzeniu.

W przypadku wyraźnego zgłoszenia na właściwym formularzu – dane osobowe mogą być przetwarzane dla innych celów (np. marketingowych).

 • Przekazywanie danych osobowych

Dane przechowywane przez Administratora mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom Centrum, operatorom pocztowym, firmom kurierskim, dostawcom technologii informatycznych związanych z zarządzaniem stronami internetowymi, analizą danych, podmiotom zewnętrznym, które udzielają Centrum pomocy przy dostarczaniu towarów czy informacji / organizacji wydarzeń lub świadczeniu usług, organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym i innym władzom rządowym lub osobom trzecim, jeśli wymóg przekazania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 • Prawa użytkowników

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora jest uprawniona m.in. do:

 • zgłoszenia do Administratora żądania realizacji przysługujących jej praw w formie pisemnej lub elektronicznej na formularzu kontaktowym udostępnionym na stronie internetowej Administratora.
 • uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy Administrator przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, podmiot uprawniony jest do uzyskania dostępu do danych oraz następujących informacji o sposobach ich przetwarzania (w tym m.in. okresu, celu, kategorii, źródle danych),
 • zgłoszenia do Administratora żądania usunięcia lub sprostowania swoich danych,
 • zgłoszenia do Administratora żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych przez Administratora,
 • zgłoszenia do Administratora żądania przeniesienia danych wyłącznie w odniesieniu do danych, które sama dostarczyła Administratorowi,
 • zgłoszenia do Administratora sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony dany osobowych

Odpowiedzi na wszelkie zgłoszenia, pisma, wnioski kierowane do Administratora będą udzielane bez zbędnej zwłoki – z uwzględnieniem złożoności i liczby żądań.

Administrator komunikuje się z osobami, których dane przetwarza w języku polskim.

 • Pliki cookies

Strona Centrum używa plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.).

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

 • Zmiany w Polityce Prywatności. Informacja kontaktowa

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą publikowane na niniejszej stronie.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora, może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pod adresem email: biuro@centrumklasyfikacji.pl