WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

Eksperci i specjaliści Centrum Klasyfikacji Towarów i Usług byli zaangażowani w wiele działań i przedsięwzięć związanych z klasyfikacją towarów i usług,  m.in. we wdrożenie w Polsce Nomenklatury Scalonej (CN), organizację unijnych systemów INTRASTAT oraz EXTRASTAT wraz z opracowaniem krajowych regulacji prawnych, czy też zmian w PKWiU.

Uczestniczyli także w pracach EUROSTAT oraz Komitetów Komisji Europejskiej zajmujących się klasyfikacją towarów, a także Światowej Organizacji Ceł (WCO).

OBSZARY NASZEJ SPECJALIZACJI

column1-image1Klasyfikacja podatkowa (WIS)

column2-image1Klasyfikacja celna (WIT)

column3-image1Klasyfikacja akcyzowa (WIA)

column1-image2INTRASTAT

column2-image1Spory klasyfikacyjne

column3-image1Audyty klasyfikacyjne

column1-image3Klasyfikacja obiektów (PKOB)

column2-image1Doradztwo klasyfikacyjne

column3-image1Zmiany prawne

column1-image3Szkolenia klasyfikacyjne

column2-image1PKWiU

column3-image1Konsultacje klasyfikacyjne

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Skontaktuj się z nami