O admin

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far admin has created 17 blog entries.

Można jednocześnie przegrać i wygrać? NSA decyduje o stawce VAT w gastronomii po orzeczeniu TSUE

Dziś – 30 lipca, o godz. 13 – po otrzymaniu stanowiska TSUE, Naczelny Sąd Administracyjny ogłosił wyrok w sprawie możliwości stosowania 5% stawki VAT w uproszczonych schematach gastronomicznych. Sąd wskazał, że sprzedaż wewnątrz placówek gastronomicznych oraz w galeriach handlowych powinna być zasadniczo kwalifikowana jako świadczenie usług, a więc sprzedaż opodatkowana 8% stawką VAT. Inny pogląd [...]

Można jednocześnie przegrać i wygrać? NSA decyduje o stawce VAT w gastronomii po orzeczeniu TSUE2021-07-30T13:30:08+00:00

Centrum w Prasie – GTU_12

Ostatnio uwagę poświęciliśmy m.in. zmianom wprowadzonym w dniu 1 lipca 2021 r. w zakresie oznaczenia GTU 12. Temat ten został przedstawiony szerszej publice także na łamach Dziennika Gazety Prawnej w publikacji z dnia 19 lipca „Zmienił się zakres usług objętych kodem GTU_12”. Z przyjemnością informujemy, że zakres zmian został skomentowany także przez Jakuba Jarosa, Dyrektora [...]

Centrum w Prasie – GTU_122021-07-23T08:30:44+00:00

Kiedy zamawiający może wystąpić o WIS? WSA w Gliwicach: nie zawsze!

Jedną ze zmian jakościowych jakie miały przynieść Wiążące Informacje Stawkowe, miało być poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do otrzymania informacji o właściwej stawce VAT. Szczególne znaczenie miało jasne wskazanie w przepisach, że o WIS może występować także zamawiający w rozumieniu PZP – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z „udzielanym” zamówieniem. WSA [...]

Kiedy zamawiający może wystąpić o WIS? WSA w Gliwicach: nie zawsze!2021-07-23T08:23:46+00:00

Modyfikacja oznaczenia GTU_07 w plikach JPK_V7 – 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. wprowadzono szereg zmian w zakresie raportowania transakcji w pliku JPK. Niektóre zmiany mają charakter wręcz rewolucyjny (wyeliminowanie oznaczenia MPP), pozostałe mogą być odbierane jako proste doprecyzowanie istniejących przepisów. Zmiany „redakcyjne” czy „strukturyzujące” są często pomijane przez podatników. Jednak modyfikacja jednego elementu treści normy prawnej niekiedy może stanowić duży przełom. O [...]

Modyfikacja oznaczenia GTU_07 w plikach JPK_V7 – 1 lipca 2021 r.2021-07-15T16:04:33+00:00

Nektary z opłatą cukrową! Tak stwierdził Dyrektor KIS

W ramach dyskusji „czy opłata cukrowa stanowi podatek?” podatnicy chcieli zyskać m.in. możliwość występowania o interpretacje w zakresie opłaty. Ostatecznie, nowelizacją ustawy o zdrowiu publicznym z dnia 30 marca 2021 r. ustawodawca wprost wskazał, że kwestie związane z opłatą cukrową będą mogły być rozstrzygane w trybie interpretacyjnym przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Wobec powyższego, w [...]

Nektary z opłatą cukrową! Tak stwierdził Dyrektor KIS2021-07-09T13:35:53+00:00

Usługi niematerialne – zmiany w JPK a WIS (i CIT)

Z dniem 1 lipca 2021 r. weszły w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Innymi słowy 1 lipca 2021 r. uległy zmianie zasady stosowania oznaczeń w JPK. Z pewnością w omawianej nowelizacji podatnicy znajdą dla siebie kilka pozytywów. [...]

Usługi niematerialne – zmiany w JPK a WIS (i CIT)2021-07-02T12:11:13+00:00

Klasyfikacja artykułu do pływania na wodzie (wyposażenie kempingowe) – kod CN 6306 90 00

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/957 z dnia 31 maja 2021 r. dotyczącym klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej (Dz.U. L 211 z 15.06.2021 s. 48) została rozstrzygnięta klasyfikacja do kodu CN 6306 90 00 jako „wyposażenie kempingowe” artykułu przeznaczonego do pływania na wodzie, podobnie jak dmuchany materac do pływania. Artykuł o owalnym kształcie o [...]

Klasyfikacja artykułu do pływania na wodzie (wyposażenie kempingowe) – kod CN 6306 90 002021-06-25T06:51:26+00:00

Klasyfikacja tzw. systemu room in room – kod CN 7610 90 90

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/956 z dnia 31 maja 2021 r. dotyczącym klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej (Dz.U. L 211 z 15.06.2021 s.45) została rozstrzygnięta klasyfikacja do kodu CN 7610 90 90 tak zwanego systemu room in room - przeznaczonego do użytku w biurach typu open space, jako obszar zamknięty, w którym można prowadzić poufne rozmowy, lub do [...]

Klasyfikacja tzw. systemu room in room – kod CN 7610 90 902021-06-25T06:47:28+00:00

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS): oczekiwania kontra rzeczywistość

Od 1 listopada 2019 r., podatnicy mają możliwość występowania z wnioskami o Wiążące Informacje Stawkowe – tj. rozstrzygnięcia mające w sposób wiążący potwierdzać prawidłowość stawek VAT i stosowanej w tym celu klasyfikacji. Wprowadzenie WIS wraz z nową matrycą stawek VAT miało być zmianą rewolucyjną. Przed wdrożeniem WIS podatnikom trudno było bowiem potwierdzić stosowaną stawkę VAT [...]

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS): oczekiwania kontra rzeczywistość2021-06-21T09:18:32+00:00

Zmiany w Wiążącej informacji Akcyzowej od 1 maja 2021 r.

Ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, opublikowaną w Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod pozycją 694, wprowadzono szereg zmian w instytucji Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA). Od 1 maja 2021 r. występowanie o WIA jest możliwe jedynie przez podmioty dokonujące lub zamierzające dokonywać czynności podlegających [...]

Zmiany w Wiążącej informacji Akcyzowej od 1 maja 2021 r.2021-05-06T18:41:36+00:00

Klasyfikacja prętów ze stopu wolframu – kod CN 8101 99 10

L W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 2021/600 z dnia 7 kwietnia 2021 r. dotyczącym klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej (Dz. Urz. L 127/26 z 14.4.2021 r.) przesądzono klasyfikację do kodu CN 8101 99 10 prętów ze stopu wolframu, o zawartości w masie powyżej 94% wolframu oraz o zawartości w masie powyżej 1,5% lantanu, [...]

Klasyfikacja prętów ze stopu wolframu – kod CN 8101 99 102021-05-06T19:11:47+00:00

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej – kod CN 9506 69 90

Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym serii C 104I/1 z 26.3.2021 r. zmianę w Notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej UE. Zgodnie z publikacją w Notach wyjaśniających wprowadzono następujące zmiany: Na stronie 416, w nocie wyjaśniającej do podpozycji 9506 69 90, akapit drugi i trzeci otrzymują brzmienie: „Niniejsza podpozycja nie obejmuje jednak tak zwanych »piłek antystresowych«, [...]

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej – kod CN 9506 69 902021-05-06T19:09:43+00:00

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej – kod CN 8543 70 90

Komisja Europejska opublikowała w tym samym Dzienniku Urzędowym serii C 104I/1 z 26.3.2021 r. kolejną zmianę w Notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej UE. Zgodnie z publikacją w Notach wyjaśniających wprowadzono następujące zmiany: Na stronie 369, w nocie wyjaśniającej do podpozycji 8543 70 90, skreśla się punkt 2

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej – kod CN 8543 70 902021-05-06T19:10:41+00:00

Wyrok TSUE – strugane deski drewniane

Wyrok TSUE – strugane deski drewniane, których wszystkie cztery kanty zostały nieznacznie zaokrąglone na całej długości deski Zgodnie z wyrokiem TSUE z dnia 15 kwietnia 2021 r. wydanym w postępowaniu Vogel Import Export NV przeciwko Belgische Staat (Sprawa C-62/20) Nomenklaturę scaloną zawartą w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca [...]

Wyrok TSUE – strugane deski drewniane2021-07-02T12:19:20+00:00

Wyrok TSUE – ciągniki lotniskowe

Zgodnie z wyrokiem TSUE z dnia 25 lutego 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof – Austria) – Bartosch Airport Supply Services GmbH przeciwko Zollamt Wien (Sprawa C-772/19) Nomenklaturę scaloną, zawartą w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej [...]

Wyrok TSUE – ciągniki lotniskowe2021-07-02T12:24:11+00:00

Zmiany w Wiążącej informacji Stawkowej od 1 stycznia 2021 r.

Ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, opublikowaną w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod pozycją 2419, wprowadzono szereg zmian w instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). I tak od 1 stycznia 2021 r. WIS może być również wykorzystywana przez podatników na potrzeby [...]

Zmiany w Wiążącej informacji Stawkowej od 1 stycznia 2021 r.2021-05-06T18:40:21+00:00

Klasyfikacja a nowy plik JPK VAT

Klasyfikacja a nowy plik JPK VAT Jakie ma znaczenie klasyfikacja dla prawidłowego raportowania VAT? Okazuje się, że bardzo istotne. Błąd może powodować poważne konsekwencje dla podatnika w świetle nowych regulacji VAT, dotyczących pliku JPK VAT. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami - zapraszamy do kontaktu z Zespołem Centrum Klasyfikacji.  

Klasyfikacja a nowy plik JPK VAT2021-07-02T12:30:44+00:00
Przejdź do góry