Z dniem 1 lipca 2021 r. weszły w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Innymi słowy 1 lipca 2021 r. uległy zmianie zasady stosowania oznaczeń w JPK.

Z pewnością w omawianej nowelizacji podatnicy znajdą dla siebie kilka pozytywów. Wydaje się, że najbardziej wyraźną korzyścią jest całkowita rezygnacja z oznaczenia „MPP”. Wielu księgowych odetchnie z ulgą…

Zmianą nieco mniej jednoznaczną jest modyfikacja zakresu GTU 12 dotyczącego usług niematerialnych.

GTU 12 – PKWiU już w rozporządzeniu (ale niezupełnie takie samo).

Wobec braku precyzyjnych unormowań, dotychczas dość mglisty zakres stosowania GTU 12 dekodowany był w praktyce najczęściej poprzez sięgnięcie do Pytań i Odpowiedzi opublikowanych na portalu podatki.gov.pl (link: https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/#gtu). Tam bowiem wskazano, jakie konkretnie grupowania PKWiU objęte są kodem GTU 12.

Jakkolwiek walor ochronny takich internetowych wyjaśnień mógłby być dyskusyjny – podatnicy w istocie nie dysponowali lepszym narzędziem do sprawnego rozstrzygania o zakresie GTU 12.

Od 1 lipca 2021 r. grupowania PKWiU objęte kodem GTU 12 zostały wskazane bezpośrednio w rozporządzeniu.

Rzecz jasna – przy „przenoszeniu” PKWiU z internetowych Pytań i Odpowiedzi bezpośrednio do rozporządzenia dokonano pewnych modyfikacji. Przykładowo – zawężono zakres stosowania GTU 12 w odniesieniu do usług edukacyjnych (obecnie tylko PKWiU 85.5, a nie całego 85), rozszerzono jednak zakres stosowania GTU 12 o usługi w zakresie audytu finansowego (PKWiU 69.20.1).

Możliwy WIS, a interpretacje tracą moc ochronną?

Przy definiowaniu zakresu GTU 12 niektórzy podatnicy nie poprzestawali jednak na internetowych wyjaśnieniach MF i występowali o interpretację indywidualną. Wydaje się, że w związku ze zmianą przepisów interpretacje te straciły swój walor ochronny na przyszłość.

Jednak umieszczenie symboli PKWiU bezpośrednio w przepisach rozporządzenia otwiera inną furtkę. Można twierdzić, iż podatnicy zyskali formalną możliwość ubiegania się o WIS w zakresie GTU 12 skoro regulacje wprost wymieniają określone grupowania PKWiU.

Uwaga na CIT!

Usługi niematerialne to usługi wrażliwe także z perspektywy CIT – zwłaszcza z perspektywy art. 15e ustawy o CIT (wyłączenia z kosztów).

Co prawda powyższe unormowanie nie nawiązuje wprost do klasyfikacji statystycznej – jednak takie nawiązania pojawiają się w rozstrzygnięciach organów podatkowych.

Warto zatem zweryfikować zasadność stosowania GTU 12 i konsekwencje tego oznaczenia – także z perspektywy CIT.

Co to oznacza dla podatników?

Podsumowując – podatnicy powinni wziąć pod uwagę, że:

  • wyjaśnienia co do zakresu GTU 12 opublikowane na stronie podatki.gov.pl w pytaniach i odpowiedziach są nieaktualne dla rozliczeń od 1 lipca 2021 r.;
  • zakres stosowania GTU 12 uległ modyfikacji – podatnicy powinni dokonać przeglądu swoich JPK pod tym względem, zwłaszcza ci, którzy nie stosowali stricte grupowań wymienionych przez MF na stronie internetowej – co, na marginesie, było uprawnione;
  • przy stosowaniu GTU 12 i grupowań wskazanych w rozporządzeniu – należy zwrócić uwagę na konsekwencje pojawiające się na gruncie CIT (art. 15e ustawy o CIT);
  • w zakresie GTU 12 można rozważyć wystąpienie o WIS (przy czym GTU 12 może być tylko „pretekstem” do uzyskania stanowiska klasyfikacyjnego dla celów CIT);
  • interpretacje indywidualne w zakresie GTU 12 mogą utracić formalną moc ochronną na przyszłość.

***

Jeśli byliby Państwo zainteresowani szczegółowymi aspektami klasyfikacyjnymi w zakresie GTU 12 (i/lub CIT) – zapraszamy do kontaktu.

Zespół Centrum Klasyfikacji