Wyzwania klasyfikacyjne (i potknięcia) nie dotyczą tylko podatników i nie występują tylko w przypadku najbardziej złożonych produktów.

Z trudnościami w tym obszarze spotykają się także organy decydujące o klasyfikacji i to także zakresie towarów powszechnie znanych i używanych. Na potwierdzenie powyższego, przytoczyć można opublikowane 3 stycznia 2023 r. rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2023/2, z którego wynika, że:

  • preparat powierzchniowo czynny do mycia skóry i włosów, przedstawiany w postaci żelu, zawierający w podobnych proporcjach specyficzne komponenty do mycia skóry i do mycia włosów, przedstawiany w butelce z tworzywa sztucznego, zawierającej 300 ml, i pakowany do sprzedaży detalicznej, który do tej pory był klasyfikowany do kodu 3401 30 00 Nomenklatury scalonej (CN), powinien być jednak klasyfikowany do CN 3305 10 00.

Jak wskazała Komisja, podczas jednej ze swoich sesji Komitet Systemu Zharmonizowanego (HSC) Światowej Organizacji Celnej (WCO) zatwierdził opinię klasyfikacyjną 3305.10/5 i produkt został zaklasyfikowany do pozycji HS 3305.

HSC uznał bowiem, że do klasyfikacji tego produktu ma zastosowanie uwaga 1 c) do działu 34 HS, która wyklucza z tego działu „szampony, środki do czyszczenia zębów, pianki i kremy do golenia lub preparaty do kąpieli, zawierające mydło lub inne organiczne środki powierzchniowo czynne”.

Na mocy omawianego rozporządzenia, Komisja uchyliła zatem wcześniejsze rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 761/2014, które wskazany preparat klasyfikowało do kodu 3401 30 00 Nomenklatury scalonej (CN).

Jakie wnioski możemy z tego wyciągnąć?

Otóż powyższy przykład jasno pokazuje, że nawet organom na najwyższych szczeblach mogą przytrafić się potknięcia klasyfikacyjne – a wykładnia CN / HS może być niejednoznaczna nawet w przypadku produktów powszechnych, codziennie stosowanych.

Bardziej praktycznie – w samym procesie klasyfikacji warto zwracać uwagę na dynamikę otoczenia regulacyjnego i w kluczowych przypadkach – gromadzić argumentację przemawiającą za zastosowaną przez nas klasyfikacją.

Niezmiennie – zwłaszcza w przypadkach szczególnie wątpliwych (choć nie tylko) warto rozważyć zabezpieczenie klasyfikacji poprzez uzyskanie Wiążącej Informacji Taryfowej. Pamiętajmy, aby ewentualny wniosek o WIT poprzedzić kompleksową analizą klasyfikacyjną i odpowiednio uzasadnić. Takie podejście może zdecydowanie zwiększyć nasze szanse na oczekiwane rozstrzygnięcie.

Gdyby chcieli Państwo przedyskutować jakikolwiek aspekt związany z klasyfikacją, bądź sposobami jej skutecznego zabezpieczenia – zapraszamy do kontaktu.

Zespół Centrum Klasyfikacji Towarów i Usług
biuro@centrumklasyfikacji.pl
Tel. 22 24 39 500