Najnowsze aktualności:

Wyrok TSUE: co jest częścią siedzenia samochodowego?

03/14/2023|

W dniu 9 marca 2023 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C‑725/21 (SOMEO) - wyjaśniający jak należy rozumieć pojęcie „części” siedzeń samochodowych. Zdaniem TSUE pojęcie „części” siedzenia samochodowego nie obejmuje towarów, które nie są niezbędne [...]

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) to nowe narzędzie wprowadzone w przepisach podatkowych, dzięki któremu możliwe jest potwierdzenie klasyfikacji towaru lub usługi oraz stawki VAT, jaka powinna mieć zastosowanie do realizowanych przez podatnika transakcjach gospodarczych.

Więcej

WIĄŻĄCA INFORMACJA TARYFOWA

Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT) to narzędzie służące minimalizacji ryzyka celnego i podatkowego w transakcjach obejmujących import lub eksport towarów z/do krajów spoza/z Unii Europejskiej. Przedmiotem WIT może być rozstrzygnięcie wyłącznie w stosunku do towaru.

Więcej

WIĄŻĄCA INFORMACJA AKCYZOWA

Wiążąca Informacja Akcyzowa (WIA) to decyzja administracyjna wydawana przez upoważnione organy Krajowej Administracji Skarbowej, która rozstrzyga w szczególności klasyfikację określonych wyrobów na potrzeby opodatkowania towarów podatkiem akcyzowym.

Więcej

NAJWAŻNIEJSZE OBSZARY, W KTÓRYCH ZNACZENIE MA KLASYFIKACJA

column2-image1Cło

column3-image1Akcyza

column3-image1Stawki VAT

column2-image1INTRASTAT

column3-image1Statystyka

column2-image1Zamówienia publiczne

column3-image1Import/eksport

column2-image1Usługi

column2-image1Handel