Najnowsze aktualności:

VAT w gastronomii – kolejny wyrok TSUE w polskiej sprawie

10/06/2023|

Jak rozumieć produkty podobne? Czy reforma stawek w gastronomii miała sens? 5 października 2023 r. TSUE wydał rozstrzygnięcie w sprawie dotyczącej opodatkowania VAT napojów mlecznych (sprawa C-146/22). To kolejny wyrok odnoszący się do stawek VAT [...]

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) to nowe narzędzie wprowadzone w przepisach podatkowych, dzięki któremu możliwe jest potwierdzenie klasyfikacji towaru lub usługi oraz stawki VAT, jaka powinna mieć zastosowanie do realizowanych przez podatnika transakcjach gospodarczych.

Więcej

WIĄŻĄCA INFORMACJA TARYFOWA

Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT) to narzędzie służące minimalizacji ryzyka celnego i podatkowego w transakcjach obejmujących import lub eksport towarów z/do krajów spoza/z Unii Europejskiej. Przedmiotem WIT może być rozstrzygnięcie wyłącznie w stosunku do towaru.

Więcej

WIĄŻĄCA INFORMACJA AKCYZOWA

Wiążąca Informacja Akcyzowa (WIA) to decyzja administracyjna wydawana przez upoważnione organy Krajowej Administracji Skarbowej, która rozstrzyga w szczególności klasyfikację określonych wyrobów na potrzeby opodatkowania towarów podatkiem akcyzowym.

Więcej

NAJWAŻNIEJSZE OBSZARY, W KTÓRYCH ZNACZENIE MA KLASYFIKACJA

column2-image1Cło

column3-image1Akcyza

column3-image1Stawki VAT

column2-image1INTRASTAT

column3-image1Statystyka

column2-image1Zamówienia publiczne

column3-image1Import/eksport

column2-image1Usługi

column2-image1Handel