Zdaniem TSUE pozycja CN 9401 nie obejmuje rodzaju nadmuchiwanej sofy, składającej się z wewnętrznej rury z tworzywa sztucznego i zewnętrznego pokrycia z materiału tekstylnego.

Takie stanowisko zajął Trybunał w wyroku z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie C-635/21.

Spór

Spółka zgłosiła w celu dopuszczenia do swobodnego obrotu przywiezione z Chin towary określone jako „air loungers” w ramach podpozycji:

  • CN 9404 90 90 – „pozostałe” „artykuły pościelowe i podobne artykuły wyposażeniowe” niezaklasyfikowane do innych podpozycji pozycji 9404 tej nomenklatury,
  • CN 3926 90 92 – „pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych oraz artykuły z pozostałych materiałów objętych pozycjami od 3901 do 3914” niezaklasyfikowane do innych podpozycji pozycji 3926 CN, „wyprodukowane z arkusza”.

Stawka celna mająca zastosowanie do powyższych podpozycji wynosi, odpowiednio, 3,7% oraz 6,5%.

Niemiecki urząd celny natomiast uznał w swojej decyzji, w następstwie ekspertyzy i opinii klasyfikacyjnej wydanej przez właściwy organ, że towary nie były objęte ani działem CN 94, ani działem CN 39, lecz należały do CN 6306 90 00, która obejmuje „pozostałe wyposażenie kempingowe”, dla których mająca zastosowanie stawka cła przywozowego wynosi 12%.

Urząd celny dokonał więc retrospektywnego pobrania od LB dodatkowych należności celnych przywozowych z tytułu spornych towarów LB i oddalił jako bezzasadne wniesione przez niego odwołanie.

Sprawa trafiła przed sąd, który zwrócił się z następującym pytaniem prejudycjalnym do TSUE:
Czy [CN] należy interpretować w ten sposób, że tzw. air loungers, takie jak w niniejszej sprawie i szczegółowo opisane w postanowieniu [odsyłającym], należy zaklasyfikować do podpozycji CN 9401 80 00 [tej nomenklatury] [jako „pozostałe siedzenie”]?.

Sąd ten opisał sporne towary jako rodzaj dmuchanej leżanki składającej się z wewnętrznej rury foliowej z folii z tworzywa sztucznego i zewnętrznej powłoki tekstylnej z materiału włókienniczego, które są zszyte razem w obszarze zamknięcia w taki sposób, że powietrze może wpływać do dwóch komór. Wyjaśnił, że są one napełniane powietrzem poprzez przeciąganie otwartego końca przez powietrze, a następnie natychmiast zamykane poprzez kilkakrotne zakręcenie otworu i za pomocą szybko działającego zamknięcia, tak aby utworzyć pewien rodzaj wgłębienia umożliwiający siedzenie lub leżenie.

Rozstrzygnięcie TSUE

TSUE w swoim rozstrzygnięciu powołał m.in. uwagę 1 do działu CN 94, z której wynika, że ów dział nie obejmuje materaców pneumatycznych lub wodnych, poduch lub poduszek, objętych działem 39, 40 lub 63. W konsekwencji jeżeli taki towar jest objęty jednym z tych działów, zostaje on na tej podstawie wykluczony z działu CN 94.

W dalszej części wywodu Trybunał zauważył, że zgodnie z uwagą 2 do działu 94 w związku z uwagami ogólnymi not wyjaśniających do HS dotyczących działu 94 artykuły określone w pozycji 9401 powinny jednocześnie być przystosowane do umieszczenia na podłodze lub na ziemi i służyć wyposażeniu mieszkań lub innych wymienionych tam tytułem przykładu powierzchni znajdujących się wewnątrz lub na zewnątrz, a także wyposażeniu różnych środków transportu.

Według TSUE, nadmuchiwane sofy będące przedmiotem sporu nie spełniają tych dwóch kumulatywnych przesłanek, gdyż nadmuchiwane sofy okazują się szczególnie zdatne do transportu do różnych miejsc i być tam używane czasowo, w szczególności ze względu na konieczność regularnego napełniania powietrzem.

Dlatego też mogą one nie nadawać się do wyposażenia w celach głównie użytkowych i w sposób raczej trwały mieszkań lub innych powierzchni wewnątrz lub na zewnątrz, o których mowa w ogólnych rozważaniach zawartych w notach wyjaśniających do HS do działu 94.

Odpowiadając więc na pytanie, TSUE wskazał, że pozycję CN 9401 należy interpretować w ten sposób, że nie obejmuje ona rodzaju nadmuchiwanej sofy, składającej się z wewnętrznej rury z tworzywa sztucznego i zewnętrznego pokrycia z materiału tekstylnego.

***

Jako zespół ekspertów w zakresie klasyfikacji, zapraszamy do kontaktu w zakresie wszelkich aspektów i wątpliwości związanych z klasyfikacją, bądź sposobami jej skutecznego zabezpieczenia.

Zespół Centrum Klasyfikacji Towarów i Usług

biuro@centrumklasyfikacji.pl

Tel. 22 24 39 500