TSUE rozstrzygnie o VAT-marży przy odsprzedaży usług hotelowych

W dniu 26 sierpnia 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny skierował do TSUE następujące pytanie prejudycjalne: Czy artykuł 306 Dyrektywy 112 należy interpretować w ten sposób, że może on dotyczyć podatnika, który jest konsolidatorem usług hotelowych i nabywa oraz odprzedaje usługi noclegowe innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, gdy transakcjom tym nie towarzyszą żadne inne usługi dodatkowe? [...]

TSUE rozstrzygnie o VAT-marży przy odsprzedaży usług hotelowych2021-08-26T16:16:20+00:00

Zmiany w Wiążącej informacji Akcyzowej od 1 maja 2021 r.

Ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, opublikowaną w Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod pozycją 694, wprowadzono szereg zmian w instytucji Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA). Od 1 maja 2021 r. występowanie o WIA jest możliwe jedynie przez podmioty dokonujące lub zamierzające dokonywać czynności podlegających [...]

Zmiany w Wiążącej informacji Akcyzowej od 1 maja 2021 r.2021-05-06T18:41:36+00:00
Przejdź do góry