Wyrok TSUE: Klasyfikacja łączników rur i przewodów rurowych

W wyroku z dnia 25 maja 2023 r., w sprawie C-368/22 Trybunał orzekł, że łączniki rur lub przewodów rurowych pozwalające na podłączenie dwóch rur poprzez skręcenie w tego rodzaju łącznikach lub zwykłe włożenie do nich, nie mogą zostać uznane za „tuleje” objęte podpozycją CN 7307 29 10. Zdaniem TSUE, Podpozycję taryfową 7307 22 10 Nomenklatury scalonej zawartej [...]

Wyrok TSUE: Klasyfikacja łączników rur i przewodów rurowych2023-06-02T07:50:51+00:00

Wyrok TSUE: ładowanie samochodów elektrycznych

W wyroku z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie C 282/22 Trybunał orzekł, że ładowanie samochodów elektrycznych – w okolicznościach sprawy – należy traktować jako dostawę towarów dla celów VAT. Zdaniem TSUE, dyrektywę VAT należy interpretować w ten sposób, że stanowi „dostawę towarów” jedno złożone świadczenie składające się z: – udostępnienia urządzeń do ładowania [...]

Wyrok TSUE: ładowanie samochodów elektrycznych2023-04-20T12:44:31+00:00

Wyrok TSUE: Klasyfikacja mechanizmu do transportu rur – pojęcie „pojemnika”

W dniu 9 lutego 2023 r. TSUE wydał wyrok dotyczący możliwości zaklasyfikowania mechanizmu do transportu rur („TubeLock”) do pozycji CN 8609 – właściwej zasadniczo dla pojemników / kontenerów do transportu towarów. Klasyfikacja miała decydujące znaczenie dla wysokości zobowiązań celnych. TSUE orzekł, że podpozycję CN 8609 00 90 należy interpretować w ten sposób, że nie obejmuje [...]

Wyrok TSUE: Klasyfikacja mechanizmu do transportu rur – pojęcie „pojemnika”2023-02-24T13:22:31+00:00

TSUE rozstrzygnie o VAT-marży przy odsprzedaży usług hotelowych

W dniu 26 sierpnia 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny skierował do TSUE następujące pytanie prejudycjalne: Czy artykuł 306 Dyrektywy 112 należy interpretować w ten sposób, że może on dotyczyć podatnika, który jest konsolidatorem usług hotelowych i nabywa oraz odprzedaje usługi noclegowe innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, gdy transakcjom tym nie towarzyszą żadne inne usługi dodatkowe? [...]

TSUE rozstrzygnie o VAT-marży przy odsprzedaży usług hotelowych2021-08-26T16:16:20+00:00

Zmiany w Wiążącej informacji Akcyzowej od 1 maja 2021 r.

Ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, opublikowaną w Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod pozycją 694, wprowadzono szereg zmian w instytucji Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA). Od 1 maja 2021 r. występowanie o WIA jest możliwe jedynie przez podmioty dokonujące lub zamierzające dokonywać czynności podlegających [...]

Zmiany w Wiążącej informacji Akcyzowej od 1 maja 2021 r.2021-05-06T18:41:36+00:00
Przejdź do góry