VAT w gastronomii – kolejny wyrok TSUE w polskiej sprawie

Jak rozumieć produkty podobne? Czy reforma stawek w gastronomii miała sens? 5 października 2023 r. TSUE wydał rozstrzygnięcie w sprawie dotyczącej opodatkowania VAT napojów mlecznych (sprawa C-146/22). To kolejny wyrok odnoszący się do stawek VAT w gastronomii (5% vs. 8%). Co szczególnie istotne, wyrok został wydany już w oparciu o funkcjonujący obecnie stan prawny – [...]

VAT w gastronomii – kolejny wyrok TSUE w polskiej sprawie2023-10-06T09:46:40+00:00

Akcyza na samochody – Centrum w Prasie

Teoretycznie - nic w opodatkowaniu samochodów akcyzą się nie zmieniło. W praktyce - od lipca do rejestracji samochodu ciężarowego wymagany jest dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy. Konsekwencje wprowadzonych zmian komentował na łamach DGP Jakub Jaros - Dyrektor w Centrum. Artykuł dostępny jest pod linkiem: https://podatki.gazetaprawna.pl/akcyza/artykuly/8272730,akcyza-procedury-podatki-ue-ministerstwo-finansow-transport.html Zapraszamy do lektury oraz do kontaktu!    

Akcyza na samochody – Centrum w Prasie2021-10-19T08:17:59+00:00

Centrum w Prasie – GTU_12

Ostatnio uwagę poświęciliśmy m.in. zmianom wprowadzonym w dniu 1 lipca 2021 r. w zakresie oznaczenia GTU 12. Temat ten został przedstawiony szerszej publice także na łamach Dziennika Gazety Prawnej w publikacji z dnia 19 lipca „Zmienił się zakres usług objętych kodem GTU_12”. Z przyjemnością informujemy, że zakres zmian został skomentowany także przez Jakuba Jarosa, Dyrektora [...]

Centrum w Prasie – GTU_122021-07-23T08:30:44+00:00

Kiedy zamawiający może wystąpić o WIS? WSA w Gliwicach: nie zawsze!

Jedną ze zmian jakościowych jakie miały przynieść Wiążące Informacje Stawkowe, miało być poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do otrzymania informacji o właściwej stawce VAT. Szczególne znaczenie miało jasne wskazanie w przepisach, że o WIS może występować także zamawiający w rozumieniu PZP – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z „udzielanym” zamówieniem. WSA [...]

Kiedy zamawiający może wystąpić o WIS? WSA w Gliwicach: nie zawsze!2021-07-23T08:23:46+00:00

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS): oczekiwania kontra rzeczywistość

Od 1 listopada 2019 r., podatnicy mają możliwość występowania z wnioskami o Wiążące Informacje Stawkowe – tj. rozstrzygnięcia mające w sposób wiążący potwierdzać prawidłowość stawek VAT i stosowanej w tym celu klasyfikacji. Wprowadzenie WIS wraz z nową matrycą stawek VAT miało być zmianą rewolucyjną. Przed wdrożeniem WIS podatnikom trudno było bowiem potwierdzić stosowaną stawkę VAT [...]

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS): oczekiwania kontra rzeczywistość2021-06-21T09:18:32+00:00

Zmiany w Wiążącej informacji Akcyzowej od 1 maja 2021 r.

Ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, opublikowaną w Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod pozycją 694, wprowadzono szereg zmian w instytucji Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA). Od 1 maja 2021 r. występowanie o WIA jest możliwe jedynie przez podmioty dokonujące lub zamierzające dokonywać czynności podlegających [...]

Zmiany w Wiążącej informacji Akcyzowej od 1 maja 2021 r.2021-05-06T18:41:36+00:00

Klasyfikacja prętów ze stopu wolframu – kod CN 8101 99 10

L W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 2021/600 z dnia 7 kwietnia 2021 r. dotyczącym klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej (Dz. Urz. L 127/26 z 14.4.2021 r.) przesądzono klasyfikację do kodu CN 8101 99 10 prętów ze stopu wolframu, o zawartości w masie powyżej 94% wolframu oraz o zawartości w masie powyżej 1,5% lantanu, [...]

Klasyfikacja prętów ze stopu wolframu – kod CN 8101 99 102021-05-06T19:11:47+00:00

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej – kod CN 8543 70 90

Komisja Europejska opublikowała w tym samym Dzienniku Urzędowym serii C 104I/1 z 26.3.2021 r. kolejną zmianę w Notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej UE. Zgodnie z publikacją w Notach wyjaśniających wprowadzono następujące zmiany: Na stronie 369, w nocie wyjaśniającej do podpozycji 8543 70 90, skreśla się punkt 2

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej – kod CN 8543 70 902021-05-06T19:10:41+00:00

Zmiany w Wiążącej informacji Stawkowej od 1 stycznia 2021 r.

Ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, opublikowaną w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod pozycją 2419, wprowadzono szereg zmian w instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). I tak od 1 stycznia 2021 r. WIS może być również wykorzystywana przez podatników na potrzeby [...]

Zmiany w Wiążącej informacji Stawkowej od 1 stycznia 2021 r.2021-05-06T18:40:21+00:00

Klasyfikacja a nowy plik JPK VAT

Klasyfikacja a nowy plik JPK VAT Jakie ma znaczenie klasyfikacja dla prawidłowego raportowania VAT? Okazuje się, że bardzo istotne. Błąd może powodować poważne konsekwencje dla podatnika w świetle nowych regulacji VAT, dotyczących pliku JPK VAT. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami - zapraszamy do kontaktu z Zespołem Centrum Klasyfikacji.  

Klasyfikacja a nowy plik JPK VAT2021-07-02T12:30:44+00:00
Przejdź do góry