L

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 2021/600 z dnia 7 kwietnia 2021 r. dotyczącym klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej (Dz. Urz. L 127/26 z 14.4.2021 r.) przesądzono klasyfikację do kodu CN 8101 99 10 prętów ze stopu wolframu, o zawartości w masie powyżej 94% wolframu oraz o zawartości w masie powyżej 1,5% lantanu, o długości 150 mm i średnicy 3 mm.

Pręty uzyskuje się nie tylko w drodze spiekania, nie posiadają one otuliny ani rdzenia z topnika. Są one tępo zakończone (tj. nie mają zaostrzonych końcówek) i są indywidualnie oznakowane kolorem. Oznakowanie kolorem wskazuje na pierwiastek stopowy i zawartość wolframu. Pręty są pakowane w paczki.

Pręty zaprojektowano tak, aby mogły być zaostrzone i wykorzystywane jako elektrody do spawania metodą TIG (w osłonie gazów obojętnych). Celem elektrody w procesie spawania jest stworzenie łuku między elektrodą a przedmiotem poddawanym obróbce. Elektroda nie topi się w tym procesie, tj. jest ona nietopliwa.

Artykuł należy klasyfikować do kodu CN 8101 99 10 jako sztaby i pręty z wolframu, inne niż te otrzymane przez zwykłe spiekanie.