Centrum w Prasie – GTU_12

Ostatnio uwagę poświęciliśmy m.in. zmianom wprowadzonym w dniu 1 lipca 2021 r. w zakresie oznaczenia GTU 12. Temat ten został przedstawiony szerszej publice także na łamach Dziennika Gazety Prawnej w publikacji z dnia 19 lipca „Zmienił się zakres usług objętych kodem GTU_12”. Z przyjemnością informujemy, że zakres zmian został skomentowany także przez Jakuba Jarosa, Dyrektora [...]

Centrum w Prasie – GTU_122021-07-23T08:30:44+00:00

Kiedy zamawiający może wystąpić o WIS? WSA w Gliwicach: nie zawsze!

Jedną ze zmian jakościowych jakie miały przynieść Wiążące Informacje Stawkowe, miało być poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do otrzymania informacji o właściwej stawce VAT. Szczególne znaczenie miało jasne wskazanie w przepisach, że o WIS może występować także zamawiający w rozumieniu PZP – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z „udzielanym” zamówieniem. WSA [...]

Kiedy zamawiający może wystąpić o WIS? WSA w Gliwicach: nie zawsze!2021-07-23T08:23:46+00:00

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS): oczekiwania kontra rzeczywistość

Od 1 listopada 2019 r., podatnicy mają możliwość występowania z wnioskami o Wiążące Informacje Stawkowe – tj. rozstrzygnięcia mające w sposób wiążący potwierdzać prawidłowość stawek VAT i stosowanej w tym celu klasyfikacji. Wprowadzenie WIS wraz z nową matrycą stawek VAT miało być zmianą rewolucyjną. Przed wdrożeniem WIS podatnikom trudno było bowiem potwierdzić stosowaną stawkę VAT [...]

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS): oczekiwania kontra rzeczywistość2021-06-21T09:18:32+00:00

Klasyfikacja prętów ze stopu wolframu – kod CN 8101 99 10

L W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 2021/600 z dnia 7 kwietnia 2021 r. dotyczącym klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej (Dz. Urz. L 127/26 z 14.4.2021 r.) przesądzono klasyfikację do kodu CN 8101 99 10 prętów ze stopu wolframu, o zawartości w masie powyżej 94% wolframu oraz o zawartości w masie powyżej 1,5% lantanu, [...]

Klasyfikacja prętów ze stopu wolframu – kod CN 8101 99 102021-05-06T19:11:47+00:00

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej – kod CN 8543 70 90

Komisja Europejska opublikowała w tym samym Dzienniku Urzędowym serii C 104I/1 z 26.3.2021 r. kolejną zmianę w Notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej UE. Zgodnie z publikacją w Notach wyjaśniających wprowadzono następujące zmiany: Na stronie 369, w nocie wyjaśniającej do podpozycji 8543 70 90, skreśla się punkt 2

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej – kod CN 8543 70 902021-05-06T19:10:41+00:00

Wyrok TSUE – strugane deski drewniane

Wyrok TSUE – strugane deski drewniane, których wszystkie cztery kanty zostały nieznacznie zaokrąglone na całej długości deski Zgodnie z wyrokiem TSUE z dnia 15 kwietnia 2021 r. wydanym w postępowaniu Vogel Import Export NV przeciwko Belgische Staat (Sprawa C-62/20) Nomenklaturę scaloną zawartą w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca [...]

Wyrok TSUE – strugane deski drewniane2021-07-02T12:19:20+00:00

Wyrok TSUE – ciągniki lotniskowe

Zgodnie z wyrokiem TSUE z dnia 25 lutego 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof – Austria) – Bartosch Airport Supply Services GmbH przeciwko Zollamt Wien (Sprawa C-772/19) Nomenklaturę scaloną, zawartą w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej [...]

Wyrok TSUE – ciągniki lotniskowe2021-07-02T12:24:11+00:00

Klasyfikacja a nowy plik JPK VAT

Klasyfikacja a nowy plik JPK VAT Jakie ma znaczenie klasyfikacja dla prawidłowego raportowania VAT? Okazuje się, że bardzo istotne. Błąd może powodować poważne konsekwencje dla podatnika w świetle nowych regulacji VAT, dotyczących pliku JPK VAT. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami - zapraszamy do kontaktu z Zespołem Centrum Klasyfikacji.  

Klasyfikacja a nowy plik JPK VAT2021-07-02T12:30:44+00:00
Przejdź do góry