W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/957 z dnia 31 maja 2021 r. dotyczącym klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej (Dz.U. L 211 z 15.06.2021 s. 48) została rozstrzygnięta klasyfikacja do kodu CN 6306 90 00 jako „wyposażenie kempingowe” artykułu przeznaczonego do pływania na wodzie, podobnie jak dmuchany materac do pływania.

Artykuł o owalnym kształcie o długości około 180 cm i szerokości w najszerszym miejscu 95 cm. Składa się z luźno dzianego materiału włókienniczego tworzącego strukturę podobną do siatki, przymocowanego do nadmuchiwanego kanału z tworzywa sztucznego, który otacza materiał włókienniczy. Z jednej strony kanału przymocowana jest nadmuchiwana poduszka. Kanał i poduszka są całkowicie obleczone tekstylną powłoką utkaną z włókien syntetycznych.

Zewnętrzna powierzchnia artykułu jest wykonana w całości z materiałów włókienniczych, których ilość przeważa nad ilością tworzyw sztucznych. W szczególności część artykułu o strukturze sieciowej, na której leży użytkownik, jest wykonana wyłącznie z materiału włókienniczego. Jednak tworzywa sztuczne przeważają nad materiałami włókienniczymi pod względem masy i wartości.

Artykuł jest towarem złożonym składającym się z różnych materiałów (materiałów włókienniczych i tworzyw sztucznych) w rozumieniu reguły 3 b).

Obiektywne cechy artykułu (przystosowanie do przewożenia w różne miejsca i czasowe tam używanie, niska masa, łatwość transportu i rozłożenia, podobieństwo do materacy do pływania) wskazują, że jest to artykuł przeznaczony do stosowania na kempingu, który należy klasyfikować do kodu CN 6306 90 00 jako „wyposażenie kempingowe”.