W tym tygodniu w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano zmiany not wyjaśniających do Nomenklatury scalonej, a także szereg rozporządzeń klasyfikacyjnych.

Warto zwrócić uwagę m.in. na zmiany not wyjaśniających do podpozycji CN 9503 00 70 (Pozostałe zabawki, pakowane w zestawy lub komplety) – gdzie wprowadzono doprezycowania co do klasyfikacji zestawów, wraz z podaniem przykładów.

I tak poniższy produkt:

– będzie zestawem.

Natomiast poniższy:

– już zestawem nie będzie.

Jednocześnie wskazano, że pojedynczy (»główny«) artykuł w połączeniu z:

a) co najmniej jednym akcesorium przeznaczonym do użytku z »głównym« artykułem, lub

b) drobnymi/drugorzędnymi artykułami

– nie stanowi »zestawu«, a taka kombinacja jest klasyfikowana do kodu CN odpowiadającego »głównemu« artykułowi.

Zmiany objęły także noty wyjaśniające do pozycji CN 8505 (magnesy), 9403 (meble i ich części ) oraz 9506 (artykuły i sprzęt do ogólnych ćwiczeń fizycznych).

Z kolei z nowych rozporządzeń klasyfikacyjnych możemy dowiedzieć się m.in. jak należy klasyfikować specjalne pojazdy elektryczne do przewozu osób (podobne do pojazdów golfowych), obiektywy z klipsem, taśmy włókiennicze, czy też ścianę namiotu.

***

W razie zainteresowania klasyfikacją powyższych produktów, bądź w przypadku chęci otrzymywania naszego Flesza Prawa Celnego, gdzie w większych szczegółach prezentujemy bieżące zmiany w prawie celnym i podatkowym – prosimy o kontakt.

Zespół Centrum Klasyfikacji Towarów i Usług