Komisja opublikowała 18 listopada 2022 r. rozporządzenie klasyfikujące Komplet sanitarny, tzw. „basin liner system”, pakowany w zestaw do sprzedaży detalicznej, do kodu CN 3924 90 00 jako pozostałe artykuły higieniczne lub toaletowe, z tworzyw sztucznych.

Klasyfikacja towarów, wymaga często sięgnięcia do specjalistycznej wiedzy z danej dziedziny. W tym przypadku, z dziedziny medycyny.

Z opisu towaru wynika, iż jest to zestaw, który ma na celu zapobieganie zanieczyszczeniu krzyżowemu prowadzącemu do rozprzestrzeniania się patogenów podczas mycia pacjentów w szpitalach, placówkach opieki zdrowotnej i obiektach niebędących placówkami opieki zdrowotnej.

Towar ten jest pakowany w zestaw składający się z miski z tworzywa sztucznego, wkładów (jednorazowego użytku w rolce) i dyspensera impregnowanych środkiem przeciwdrobnoustrojowym, który zapobiega rozprzestrzenianiu się patogenów. Rolkę z wkładami umieszcza się w dyspenserze.

Klasyfikując ten produkt Komisja uznała, że zasadniczy charakter nadaje produktowi miska wielokrotnego użytku wykonana z tworzyw sztucznych.

Komisja wykluczyła klasyfikację do pozycji CN 9018 jako przyrząd medyczny lub urządzenie medyczne ponieważ, jak wskazała w uzasadnieniu, produkt nie jest stosowany do leczenia dolegliwości pacjenta. Istotnym w klasyfikacji argumentem okazał się również fakt, że miska, wkłady i dyspenser nie mogą być uznane za przyrząd lub urządzenie medyczne do celów diagnostycznych, ani do zapobiegania lub leczenia schorzeń lub do operacji itp.

Przedmiotowy produkt mógłby być potencjalnie zaklasyfikowany do pozycji 3922 , jednakże Komisja wykluczyła tą możliwość, ponieważ miska nie ma cech artykułów sanitarnych objętych tą pozycją ze względu na jej wymiary, przenośną konstrukcję oraz fakt, że nie jest ona przeznaczona do podłączenia do systemów zasilania w wodę lub kanalizacji.

Link do rozporządzenia: zobacz

***

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości związanych z klasyfikacją – zapraszamy do kontaktu!

Zespół Centrum Klasyfikacji Towarów i Usług
biuro@centrumklasyfikacji.pl
Tel. 22 24 39 500