14 września w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano szereg tzw. rozporządzeń klasyfikacyjnych. Jedno z nich dotyczyło „podkładowego koca elektrycznego”.

Już sam opis towaru przyprawia o klasyfikacyjny zawrót głowy: „Prostokątny gotowy artykuł włókienniczy, wykonany w 100 % z włókien chemicznych […] składający się z dwóch warstw włóknin objętych pozycją 5603 . […] Jest on wyposażony w zintegrowany elektryczny element grzewczy z odłączanym zasilaczem o napięciu 220–240 V […] Artykuł jest przeznaczony do umieszczania go między materacem a prześcieradłem i służy do grzania łóżka […]”.

Na szczęście Komisja UE postanowiła zmierzyć się z tym problemem – z wydanego rozporządzenia klasyfikacyjnego dowiemy się, że towar ten powinien być klasyfikowany do kodu 6307 90 98 [Pozostałe artykuły gotowe, włącznie z wykrojami odzieży – Pozostałe – – – – Pozostałe].

Komisja wskazała, że towaru tego nie można klasyfikować do działu 85 jako maszyny i urządzenia elektryczne, ponieważ dział ten nie obejmuje elektrycznie ocieplanych koców, poduszek, mufek do nóg lub tym podobnych [uwaga 1 a) do działu 85].

Według Komisji nie jest to również koc elektryczny, który byłby klasyfikowany do pozycji CN 6301 [Koce i pledy], ponieważ nie nadaje się do tego, by owinęła lub przykryła się nim osoba, która chce się ogrzać. Wyrób bowiem przeznaczony jest do umieszczania go między materacem a prześcieradłem i służy do grzania łóżka.

Komisja wykluczyła również klasyfikację do pozycji CN 6302 jako bielizna pościelowa oraz do pozycji CN 6304 jako artykuł wyposażenia wnętrz ze względu na brak obiektywnych cech pozwalających na takie zastosowanie.

Szczegóły stanowiska Komisji znajdą Państwo w linku poniżej:

***

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości związanych z klasyfikacją – zapraszamy do kontaktu!

Zespół Centrum Klasyfikacji Towarów i Usług