Jak donoszą korespondenci sądowi – w piątek 28 stycznia WSA we Wrocławiu zwrócił się z kolejnymi pytaniami prejudycjalnymi do TSUE w zakresie opodatkowania szeroko rozumianych świadczeń gastronomicznych (bardzo szeroko rozumianych).

Pytania sprowadzają się w istocie do ustalenia czy z perspektywy neutralności VAT możliwe jest stosowanie wyższej 8% stawki VAT dla sprzedaży towarów (napojów mlecznych) – ze względu na ich klasyfikację do PKWiU 56 „Usługi związane z wyżywieniem”.

Przypomnijmy, że ostatnia reforma stawek VAT (wprowadzająca m.in. Nomenklaturę scaloną do załączników do ustawy oraz instytucję WIS) – miała także wyeliminować wątpliwości w zakresie stawek VAT w gastronomii (o kluczowym rozstrzygnięciu NSA odnośnie „starej” matrycy pisaliśmy TUTAJ).

Wydaje się jednak, że w tym obszarze reforma miała przede wszystkim sankcjonować podejście MF do opodatkowania gastronomii prezentowane już na gruncie poprzednich przepisów. W skrócie – podejście to sprowadzało się do twierdzenia, że niezależnie od tego czy dane świadczenie jest dostawą towarów czy świadczeniem usług w rozumieniu VAT – podatnicy powinni stosować 8% stawkę VAT jeśli mieszczą się w PKWiU 56 „Usługi związane z wyżywieniem”.

Tak jest! Możliwy jest stan, w którym dane świadczenie jest jednocześnie dostawą towarów w rozumieniu VAT i świadczeniem usług w rozumieniu PKWiU. Zgodnie z obecnymi przepisami ustawy – to właśnie PKWiU powinno decydować o stawce.

Trudno wyobrazić sobie, że takie unormowania nie będą problematyczne – zwłaszcza gdy spróbujemy wziąć pod lupę PKWiU i okaże się, że brak jest w tym obszarze precyzyjnych wyjaśnień (podatnicy dysponują za to stwierdzeniem, że dla klasyfikacji w PKWiU 56 „Nie jest istotny rodzaj obiektu serwującego posiłki, ale fakt, że są one przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji.”).

Niełatwo zatem odpowiedzieć sobie na pytanie jaką stawkę zastosować do sprzedaży np. kanapek, wybranych napojów na wynos, sushi (tu uwaga na 23% – możliwe ze względu na obecność określonych owoców morza), etc.

Powyższe pytanie zyskuje na wartości, gdy weźmiemy pod uwagę, że produkty objęte standardowo 5% stawką VAT będą mogły korzystać z 0% stawki VAT w ramach tarczy antyinflacyjnej.

Niezależnie od wyniku postępowania przed TSUE, polski ustawodawca mógłby niewątpliwie rozważyć uproszczenie regulacji w omawianym zakresie.

Jeśli chcieliby Państwo przedyskutować powyższe zagadnienie w szczegółach – zapraszamy do kontaktu.

Zespół Centrum Klasyfikacji.