Jak co roku, z końcem października została opublikowana Nomenklatura scalona (CN) na kolejny rok.

Tym razem – modyfikacje Nomenklatury CN wykraczają daleko poza same zmiany porządkujące.Przypominamy, że od 2022 roku obowiązywać będzie nowa wersja systemu zharmonizowanego (HS 2022)!

W praktyce oznacza to, że zmianie uległ zakres opisu i zakres wielu sekcji, rozdziałów, pozycji, podpozycji i oraz uwag do nich.

Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją Nomenklatury scalonej opublikowanej w Dzienniku Urzędowym UE: link.

***

Mając świadomość, że przyswojenie tego tekstu i ocena wprowadzonych zmian może nie należeć do najłatwiejszych zadań – zapraszamy do konsultacji!