Polski Ład to rewolucyjny, wielopoziomowy pakiet zmian dotyczących zasad rozliczeń podatników.

Po stronie propozycji korzystnych dla podatników wskazać można m.in. nową instytucję Porozumienia Inwestycyjnego – mającego kompleksowo zabezpieczać inwestorów.

Idea wydaje się słuszna, niemniej w naszej ocenie jej realizacja mogłaby zyskać jeszcze kilka szlifów.

W ramach konsultacji publicznych wszyscy zainteresowani mogli przedstawiać swoje uwagi i spostrzeżenia co do projektowanych zmian.

Korzystając z tej możliwości i uwzględniając dotychczasowe doświadczenia w funkcjonowaniu WIS, Centrum zgłosiło swoje obserwacje w obszarze nowej instytucji Porozumienia Inwestycyjnego – w kontekście obecnego mechanizmu potwierdzania stawek VAT i procedury uzyskiwania WIS.

Treść naszych uwag – do pobrania poniżej:

CENTRUM KLASYFIKACJI_UWAGI_POLSKI ŁAD_PI_WIS

Wierzymy, że powyższe zwięzłe spostrzeżenia pozwolą prawodawcy udoskonalić instytucje Porozumienia Inwestycyjnego i jednocześnie pozwolą na uniknięcie ewentualnych niejasności w rozstrzyganiu wniosków o WIS.

***

W razie zainteresowania powyższym zagadnieniem, bądź też kwestiami związanymi z procedurą uzyskiwania WIS i klasyfikacją towarów lub usług – zapraszamy do kontaktu!

Zespół Centrum Klasyfikacji Towarów i Usług