Święta często bywają wyzwaniem – także pod względem zdrowotnym. Szczęśliwie mamy dostępną szeroką gamę produktów, które pozwalają „ukryć” niekorzystne następstwa przesadnego entuzjazmu konsumpcyjnego.

Jednym z takich produktów jest kompozytowy system do naprawy stomatologicznej – składający się z kilku elementów:

 • pasty kryjącej
 • past półprzezroczystych,
 • światłoutwardzalnego podkładu do metali,
 • szczoteczki,
 • jednorazowej tacki,
 • Podkładki papierowej,
 • Osłony chroniącej przed światłem.

Pewnie nie wspominalibyśmy o tym produkcie, gdyby nie budził on kontrowersji klasyfikacyjnych.

W istocie – taki wyrób można klasyfikować na wiele różnych sposobów – poczynając od osobnej klasyfikacji każdego elementu.

Dyskusje w tym zakresie zamknęło jednak tzw. Rozporządzenie Klasyfikacyjne Komisji (UE) 2022/556 z dnia 1 kwietnia 2022 r. Komisja uznała bowiem, że taki produkt:

 • należy klasyfikować jednolicie – jako zestaw,
 • mieści się w CN 3006 – Produkty farmaceutyczne wymienione w uwadze 4 do działu 30 (Komisja zwróciła uwagę zwłaszcza na uwagę 4 f) obejmującą cementy dentystyczne i inne wypełnienia dentystyczne; cementy do rekonstrukcji kości),
 • nie mieści się w CN 9021 – Przyrządy ortopedyczne, włącznie z kulami, pasami chirurgicznymi i przepuklinowymi; szyny i pozostałe przyrządy stosowane przy złamaniach; protezy; aparaty słuchowe i inne przyrządy zakładane, noszone lub wszczepiane, mające na celu skorygowanie wady lub kalectwa,
 • nie mieści się w CN 3824 – Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone,
 • nie mieści się w CN 3906 – Polimery akrylowe w formach podstawowych.

Link do Rozporządzenia Klasyfikacyjnego.

***

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości związanych z klasyfikacją produktów – zapraszamy do kontaktu!

Zespół Centrum Klasyfikacji Towarów i Usług