Usługi reklamowe to jedne z tzw. usług niematerialnych objętych oznaczeniem GTU_12. Ich zakres został doprecyzowany za pomocą PKWiU – początkowo w pytaniach i odpowiedziach MF, a następnie bezpośrednio w rozporządzeniu dotyczącym JPK.

Mimo takich zabiegów (przez takie zabiegi?), katalog wątpliwości towarzyszących GTU_12 jest dość rozbudowany.

Wynajem billboardu

Podatnicy wciąż nie mają jasności co do stosowania GTU_12 do prostego i dość popularnego wynajmu billboardów.

Znana nam praktyka zasadniczo preferuje klasyfikację tego rodzaju usług do PKWiU 73.1 „Usługi reklamowe”, a w konsekwencji – stosowanie oznaczenia GTU_12.

Trudno jednak doszukać się w PKWiU 73.1 pełnego kodu, który w sposób jednoznaczny odpowiadałby charakterowi omawianej usługi. Z kolei szczątkowe wyjaśnienia do PKWiU (abstrahując od ich waloru prawnego) mogą w istocie wspierać każdą z opcji – zarówno stosowanie jak i brak stosowania GTU_12.

Niemniej, tytułem przykładu – Dyrektor KIS w Wiążącej Informacji Stawkowej z dnia 8 czerwca 2020 r. (0112-KDSL2-1.450.152.2020.2.AP) uznał, że wynajem miejsca na ścianach dzierżawionych obiektów sportowych w celu zawieszenia na nich reklamy w formie banera reklamowego – mieści się w PKWiU 73.

Wymaga podkreślić, iż w obrocie funkcjonują interpretacje, które – pozornie – potwierdzają brak obowiązku stosowania GTU_12. Interpretacje te nie odnoszą się jednak wprost do klasyfikacji usług, odsyłając podatnika w tym zakresie do organów statystycznych lub po Wiążącą Informację Stawkową (por. interpretacja z dnia 2 kwietnia 2021 r., sygn. 0112-KDIL1-2.4012.42.2021.1.ST; interpretacja z dnia 4 sierpnia 2021 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.283.2021.1.KP).

Wynajem miejsca pod billboard

Wydaje się, że nieco inaczej należy podejść do wynajmu miejsca pod billboard. Do takich konkluzji skłania najnowsza Wiążąca Informacja Stawkowa z dnia 8 listopada 2021 r. (0112-KDSL2-2.440.248.2021.3.AG) dotycząca usługi wynajmu miejsca (gruntu) z przeznaczeniem na nośnik reklamowy – będący własnością najemcy.

Zgodnie z przytoczoną WIS tego rodzaju usługa mieści się w PKWiU 68 „Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości” – co może wskazywać na brak konieczności stosowania GTU_12.

Jak oznaczać?

Jak pokazują przywołane powyżej rozstrzygnięcia, każdą usługę należy klasyfikować z uwzględnieniem jej specyficznego charakteru – a systematyka PKWiU może stwarzać argumenty dla każdego z przyjętych rozwiązań.

Niewątpliwie jednak, najbezpieczniejszym podejściem może okazać się uzyskanie formalnego potwierdzenia prawidłowości stosowanej klasyfikacji (zwłaszcza gdy wątpliwe usługi stanowią istotną część sprzedaży – pod kątem ilościowym i/lub wartościowym).

Gdyby byli Państwo zainteresowani powyższym zagadnieniem w większych szczegółach – zapraszamy do konsultacji!

Zespół Centrum Klasyfikacji Towarów i Usług