14 lipca Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą wakacje kredytowe. Ustawa przewiduje także dłuższe wakacje od wyższych stawek VAT.

Ustawa o wakacjach kredytowych a VAT

Pierwotnie projekt ustawy sprowadzał się do implementacji szeregu aktów unijnych oraz wdrożenia niepodatkowych rozwiązań mających ograniczać skutki inflacji: wakacji kredytowych, zmiany wskaźnika WIBOR, finansowania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Niemniej, na etapie prac sejmowych do projektu dodano także zmiany w VAT, a mianowicie – przedłużenie do 31 października 2022 r. obniżonych „antyinflacyjnych” stawek VAT.

Pewne kontrowersje wzbudził tryb dodawania regulacji VAT do omawianego projektu, jednak ostatecznie ustawa trafiła do podpisu Prezydenta (Senat nie wniósł poprawek w zakresie VAT).

Jakich produktów dotyczy ustawa?

Przypomnijmy:

 • 0% stawka VAT znajduje zastosowanie do:
  1) towarów spożywczych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56).
  2) środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw, o których mowa w ustawie o nawozach i nawożeniu, z wyłączeniem podłoży mineralnych.
  3) nawozów i środków ochrony roślin, zwykle przeznaczonych do wykorzystania w produkcji rolnej, wymienionych w poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy.
  4) ziemi ogrodniczej wymienionej w poz. 12 załącznika nr 3 do ustawy.
  5) gazu ziemnego (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00).
 • 5% stawka VAT jest stosowana do:
  1) energii elektrycznej (CN 2716 00 00).
  2) energii cieplnej.
 • 8% stawka VAT jest stosowana z kolei do:
  1) benzyn silnikowych (CN 2710 12 45 lub 2710 12 49) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach.
  2) olejów napędowych (CN 2710 19 43 i 2710 20 11) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach.
  3) biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych – bez względu na kod CN.
  4) przeznaczonych do napędu silników spalinowych gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych (CN 2711, z wyłączeniem CN 2711 11 00 i 2711 21 00) oraz gazowych węglowodorów alifatycznych (CN 2901), skroplonych.

Na mocy omawianej nowelizacji – powyższe preferencje obowiązywać będą do końca października 2022 r. (przed nowelizacją termin ich obowiązywania upływał z końcem lipca 2022 r.).

Dodatkowe preferencje w rozporządzeniu

Jedynie na marginesie zaznaczamy, że trwające prace legislacyjne dotyczą także rozporządzenia ws. obniżonych stawek VAT – kwestia ta zasługuje jednak na odrębny komentarz.

Czy to wyjątkowa praktyka?

Wprowadzanie dodatkowych preferencji VAT jako rozwiązania mającego przeciwdziałać skutkom inflacji jest niekiedy krytykowane. Można bowiem spotkać się z poglądem, że takie rozwiązanie w istocie jeszcze bardziej „napędza” inflacje.

Abstrahując od ocen stricte ekonomicznych, należy wskazać, że takie obniżanie stawek VAT w dobie zwiększonej inflacji nie jest praktyką wyjątkową.

Wspominaliśmy o tym w naszym wpisie dotyczącym cen energii – link.

Do grona Państw obniżających / planujących obniżać stawki VAT ze względu na wysoką inflacje zaliczyć można m.in. Belgię, Bułgarię, Włochy, Litwę, Łotwę, Portugalię, Hiszpanię, Holandię czy też Chorwację.

***

Jak wynika z naszych obserwacji i doświadczeń – stosowanie obniżonych stawek VAT w praktyce może budzić liczne wątpliwości (i pociągać za sobą istotne ryzyka).

Jeśli chcieliby Państwo przedyskutować powyższą tematykę w szczegółach – zapraszamy do kontaktu.

Zespół Centrum Klasyfikacji Towarów i Usług