Koncepcja tzw. konsolidacji wiążących informacji (WIS, WIT, WIA, WIP) była już prezentowana przez MF w ramach prekonsultacji pakietu SLIM VAT 3.

Wraz z publikacją projektu ustawy wdrażającej SLIM VAT 3 poznaliśmy kształt przepisów mających implementować powyższą koncepcję.

Tzw. konsolidacja wiążących informacji ma sprowadzać się zasadniczo do wyznaczenia Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  jako organu właściwego do wydawania WIT, WIP, WIS i WIA w ramach I instancji oraz rozpatrywania spraw odwoławczych w ramach II instancji.

Co istotne – projektodawca zakłada również „ujednolicenie systemu podatkowego w obszarze dotyczącym wydawania WIS i WIA”.

O samej koncepcji tzw. konsolidacji wiążących informacji wypowiadaliśmy się już przy okazji prekonsultacji pakietu SLIM VAT 3: link.

Jeśli przepisy wprowadzające tę koncepcję budzą Państwa wątpliwości – zapraszamy do dyskusji.

Link do projektu ustawy wprowadzającej SLIM VAT 3.

Termin na zgłoszenie uwag w ramach konsultacji publicznych upływa w dniu 26 sierpnia 2022 r.

***

Zespół Centrum Klasyfikacji Towarów i Usług